Beroepsvereniging NVL

logo nvl nederlandse vereniging lactatiekundigenBorstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars. (Lees meer over de beroepsvereniging NVL)

Missie NVL

Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Visie NVL

 • De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm.
 • De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding.
 • De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking.
 • Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.


Privacy 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR)  2018-NVL_privacyprotacol

Hoe gaan wij als lactatiekundige om met jou persoonsgegevens die jullie met ons delen voorafgaand of na afloop van consult of informatie avond.

De informatie avonden/inschrijf formulieren via de website:

 • De gegevens die jij achterlaat en verzend via het contact/inschrijf formulier komen bij ons binnen in onze mailbox, deze gegevens gebruiken wij alleen om jullie te kunnen toevoegen aan de deelnemerslijsten, en om een factuur te kunnen opmaken. Deze gegevens worden minimaal 1 jaar bewaard, en niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • Je hebt zelf het recht op inzage van je eigen gegevens die bij ons bekent zijn en je mag deze laten wijzigen of verwijderen. 

Intake formulieren en consult verslagen:

 • Indien wij jou als inleiding op een huisbezoek een link naar  intake formulier toe sturen , zullen wij je vragen deze zo compleet mogelijk in te vullen, zodat wij een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen schetsen. Dit formulier wordt via google my-drive ook weer terug verzonden, Op het intake formulier zullen we je ook vragen akkoord te gaan met deze gegevens bescherming voorwaarden 
 • Na afloop van een huisbezoek, versturen we via de mail/app een verslag van ons bezoek met daarin een samenvatting , adviezen en informatie,wij zullen deze zo anoniem mogelijk versturen dus zonder verdere adres gegevens en achternamen,na overleg en met jullie toestemming kunnen we dit verslag ook delen met evt verwijzers zoals een verloskundige huisarts of kraamverzorgende
 • Overige persoons gegevens, tbv consult en facturatie zullen bij ons opgeslagen worden in een beveiligde geautomatiseerde omgeving, en niet inzichtelijk zijn voor 3de
 • Je hebt altijd het recht tot inzage van deze gegevens, het wijzigen of laten verwijderen. 
 • Ivm declaratie van gemaakte kosten bij de zorgverzekering hebben wij alleen je naam en adres gegevens nodig, betaling geschiet altijd tijdens of na afloop van het consult, je dient zelf zorg te dragen voor je eigen declaratie bij je verzekering 
 • Wij zullen nooit zonder jou toestemming gegevens / foto materiaal delen met anderen 

Nazorg via mail, sms of whatsApp

 • Steeds vaker zullen wij na een consult je nog laagdrempelig ondersteunen via deze manier van communiceren, wij hopen dat je je er van bewust bent dat de gegevens die je hier met ons deelt niet via een beveiligde omgeving lopen en er dus kans is op een zo genaamde data lek. 
 • Mocht je foto’s filmpjes met ons delen via deze weg, kan het zijn dat wij evt toestemming vragen om dit beeld materiaal (anomiem) te mogen gebruiken voor scholings doeleinden.
 • Ook hierbij heb je natuurlijk altijd het recht nee te zeggen of alles te laten verwijderen